Jeugdzorg

Onze Werkwijze

De groepspraktijk bestaat uit een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende teams verspreid in Amsterdam (Oost, Zuidoost, Noord, West en Zuid). De teams kenmerken zich door een transculturele benadering en hebben een diversiteit aan disciplines (integratieve/vak) therapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, (GZ-)psychologen, systeemtherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en een kinder- en jeugdpsychiater.

Met onze zorgverleners bieden we een divers hulpaanbod. Elke zorgverlener heeft zijn/haar eigen expertisegebied en staat in direct contact met eventuele aanvullende hulpvormen. Wij zorgen er voor dat de hulpvraag het juiste antwoord krijgt en het probleem de juiste oplossing. De behoefte van de client en/of het gezin staat voorop en is voor ons leidend. Hierdoor is het mogelijk om samen met de client tot het juiste en voor de client haalbare hulpaanbod te komen. De vraag en behoefte van de client bepaalt het aanbod. Zolang het nodig is blijven wij in beeld. Hierdoor wordt het proces bewaakt, staat kwaliteit voorop en zal het traject positief verlopen.

Ons Aanbod (It takes a whole village to raise a child)

Ons aanbod richt zich op het kind/jongere en/of het gezin, rekening houdend met de culturele achtergrond in relatie tot de samenleving. Als het een individuele behandeling betreft wordt het gezin en de belangrijke omgeving altijd meegenomen omdat de behandeling het beste werkt als het is ingebed in de belangrijke leefomgeving van het kind. Er wordt gekeken of en op welke manier het netwerk van het kind en gezin een helpende en ondersteunende rol kan krijgen. Het kind en het gezin blijft zo in contact staan met toegankelijke hulp en steunbronnen binnen hun netwerk. Het kind en het gezin komen in hun kracht te staan en kunnen na het traject zelfstandig verder. Naast behandeling is er ook de mogelijkheid voor screening en diagnostiek. Indien blijkt dat gedurende het traject er psychologische hulp nodig is voor een ouder is er een directe doorverwijzing mogelijk naar de volwassenzorg.

Specifiek aanbod

 • Angst en dwang
 • Trauma
 • Stemmingsstoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ASS)
 • Persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblematiek, faseproblematiek
 • Eetstoornissen, obesitas
 • Gedragsproblemen
 • Systeem en/of opvoedingsproblemen (aan (ontwikkeling)stoornis gerelateerde problemen en/of vechtscheiding, KOPP, hechting)
 • Sociaal-emotionele problemen (relaties, vrienden en vrije tijd)

Groepsaanbod
Dit aanbod richt zich op de volgende thema’s:

 • Vergroten van assertiviteit (ME TO0) en zelfvertrouwen
 • FOCUS (gebaseerd op ACT en mindfulness, doel: aanleren van vaardigheden die nodig zijn om problemen in het leven het hoofd te bieden)
 • Aanleren van een gezond eet- en leefpatroon (aandacht voor schermgebruik en obesitas)
 • Emotieregulatie

Werkwijze van Jeugdzorgverleners

Alle zorgverleners maken gebruik van evidence based methoden

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • EFT
 • Mindfulness
 • ACT
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Systeemtherapie
 • Speltherapie
 • Creatieve therapie
 • Psycho educatie
 • Consultatie
 • Advisering

www.leerzo.nl

www.nieuwekeizersgracht.nl

www.praktijkmirjamjonkers.nl

www.onzekinderpraktijk.nl

HONK (huiselijke ondersteuning met een natuurlijk klimaat/karakter)

Naast bovenstaande hulpvormen is het hulpaanbod HONK. De rationale is, om naast de ‘klinische’ behandeling, het kind de mogelijkheid te bieden zijn/haar interesses/hobbies/talenten te realiseren, te verstevigen om zodoende succeservaringen in het dagelijkse leven op te kunnen doen. Hierdoor wordt de overgang van ‘in behandeling zijn’ en niet meer ‘in behandeling zijn’, op een geleidelijke manier afgebouwd. Op deze manier heeft het kind en het gezin/netwerk een zelf gemaakte basis die voortgezet kan worden in het dagelijks leven (generalisatie). Deze hulpvorm is snel in te zetten (mogelijk preventief), laagdrempelig en zo gewoon mogelijk.

Het werkt als volgt. Een kind in behandeling krijgt naast de individuele behandeling een strippenkaart op maat. Dit betekent dat een kind gedurende de behandelperiode de strippen voor een activiteit kan gebruiken al naar gelang de behoefte. Er is in de gemeenschappelijke ruimtes die horen bij de verschillende locaties de mogelijkheid om onder begeleiding de volgende activiteiten te doen

 • huiswerk
 • knutselen
 • boksen
 • fitnessen
 • bakken/koken
 • yoga
 • kletsen
 • overig

 

De begeleiders hebben ervaring en affiniteit met de activiteit. Er is wekelijks overleg over de gang van zaken. Er is elke dag iemand op de locatie aanwezig die in geval van vragen bereikbaar is.

De activiteiten begeleiders zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben allen een geldig VOG.

De begeleiding bestaat, naast een (vak)therapeut en stagiaites, uit vrijwilligers, (gepensioneerde) buurtbewoners die zich voor minimaal 1 jaar willen inzetten voor 1 middag per week van 1400 tot 1800 uur.

Op zoek naar een behandelruimte?

Meer informatie tekst

Bekijk de mogelijkheden